Polityka prywatności

Polityka prywatności

Korzystając z naszych usług powierzasz nam swoje informacje. W ramach poszczególnych usług występuje także sytuacja, w której informacje nam powierzone przekazywane są również naszym partnerom (stronom trzecim), głównie w celu zapewnienia Ci usług, sprzedaży i obsługi na najwyższym poziomie, badania ruchu czy do realizacji działań marketingowych.

Niniejsza polityka prywatności jest podstawowym dokumentem opisującym cel w jakim zbierane są dane oraz do czego są one wykorzystywane.

Przetwarzane dane

W ramach naszego serwisu przetwarzane są wszelkie dane, które użytkownik pozostawia odwiedzając nasze strony internetowe są to m.in. dane pozostawione w formularzach np. adresy email, numery telefonów, ale także informacje pozostawione w plikach cookies.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych jest Integart sp. z o.o. oraz nasi partnerzy:

 • Facebook Audience Network https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Google https://www.google.pl/intl/pl/contact/
 • LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy
 • SalesManago https://www.salesmanago.pl/marketing-automation/about.htm


Administrator ochrony danych, informacje kontaktowe

W firmie Integart sp. z o.o. został wyznaczony inspektor danych. Z osobą tą można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i/lub wszelkich prawach związanych z ich przetwarzaniem.

Adres korespondencyjny: Integart Sp. z o.o., ul. Maszynowa 1, 55-330 Błonie
E-mail: iodo@integart.com.pl

Podstawy prawne, cele przetwarzania Twoich danych osobowych, okres przetwarzania

Podstawy prawne dot. przetwarzania Twoich danych w zależności od celu:

Cel Podstawa prawna Czas przechowywania
1 Realizacja umów
pomiędzy Integart sp. z o.o. a użytkownikiem (np.
regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem
z danej usługi), w tym świadczenie usług na rzecz
Użytkowników, włączając dopasowywanie Usług do potrzeb
Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz
zapewnianie bezpieczeństwa Usług.
art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy,
której stroną jest Użytkownik
Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Integart
Sp. z o.o., z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą
być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak
wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle
obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach
statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia
roszczeń
2 Badania statystyczne, marketing (włączając procesy
analityczne i profilowania danych do zastosowania w celach
marketingowych), produktów i usług administratora.
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes
administratora.
Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Wymogi wprowadzania danych

Wprowadzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Pamiętać należy jednak, że niewprowadzenie danych oznaczonych jako wymagane do świadczenia usług na Twoją rzecz będzie skutkować niemożliwością ich realizacji.

Informacja dotycząca przekazywania Twoich danych osobowych do ich odbiorców

Należące do Ciebie dane mogą być dostarczane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, które odbywa się na zlecenie administratora. Są to np. dostawcy usług IT. Te podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i ściśle wg jego instrukcji. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie aktualnie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tzn. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Taka sytuacja może zajść np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziesz w ramach poszczególnych usług.

Przetwarzanie danych osobowych a Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas należących do Ciebie dany osobowych przysługują ci następujące prawa:

 • prawo uzyskania dostępu do swoich danych, włączając w to uzyskanie kopii tych danych,
 • prawo zażądania sprostowania danych,
 • prawo do całkowitego usunięcia danych (o ile obowiązek ich przechowywania nie wynika z aktu wyższej rangi),
 • prawo do wniesienia skargi, którego adresatem jest organ nadzorczy w kwestii ochrony danych osobowych,
 • prawo do zmniejszenia zakresu przetwarzania danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie zgody przysługują Ci dodatkowo poniższe prawa:

 • prawo zgodnie, z którym możesz wycofać zgodę, zgodnie z zakresem w jakim dane są przetwarzane.

W przypadku, gdy Twoje dane poddawane są przetwarzaniu na podstawie zgody, lub w zakresie świadczonej usługi (dane niezbędne do świadczenia usługi) możliwe jest skorzystanie z następujących praw:

 • prawo dzięki, któremu będzie istniała możliwość przeniesienia danych osobowych. W tym przypadki administrator Twoich danych osobowych przekaże dane osobowe w odpowiednio zorganizowanym pliku w powszechnym formacie, które będą się nadawać do odczytu maszynowego. Tego dane mogą być przesłane przez Ciebie do innego administratora danych.

Jeśli chciałbyś skorzystać z powyższych praw, możesz skontaktować się z administratorem ochrony danych w naszej firmie, którego dane publikowaliśmy wyżej.

Cookies – informacje

Pliki cookies i inne technologie

Podmiotem, który zapisuje informacje w plikach cookies lub innych technologiach na urządzeniu końcowym należącym do Użytkownika (np. smartfon, komputer) i jednocześnie ma do nich dostęp jest Integart Sp. z o.o. oraz partnerzy (lista podmiotów współpracujących opublikowano wcześniej w niniejszym dokumencie). Należą do nich m.in. dostawcy usług analitycznych czy reklamowych.

Ogólne informacje o plikach cookies

Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowych Użytkownika, które zwykle zawierają nazwę domeny danego serwisu internetowego z którego są generowane. Dodatkowo posiadają informację o czasie przechowywania na danym urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W plikach cookies nie jest zapisywana tożsamość użytkownika. Na ich podstawie nie jest też określana jego tożsamość.

Jeśli przeglądarka stron www posiada taką funkcjonalność może ona zapisywać pliki cookies. Warto wspomnieć, że przeglądarka daje dostęp do plików cookies umieszczonych przez tę konkretną stronę (stronę, która dane cookies wygenerowała). Dana strona nie ma zatem dostępu do plików cookies wygenerowanych przez inne strony www.

Stosowanie plików cookies w naszym serwisie www

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies i inne, podobne technologii w celach:

 • świadczenie usług,
 • lepsze dopasowywanie zawartości serwisów do preferencji użytkownika, lepszej optymalizacji ich zawartości pod kątem preferencji użytkownika,
 • generowania danych statystycznych, wykorzystywanych do analizy i polepszania jakości serwisu,
 • utrzymywania sesji – dzięki temu nie ma konieczności każdorazowego logowania się do serwisów


Pliki cookies wykorzystywane przez nas

 • Cookies sesyjne – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies stałe – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.


Podział plików cookies ze względu na cel wykorzystywania

 • Niezbędne – funkcjonowanie usług nie jest bez nich możliwe. Pliki te umożliwiają korzystanie z naszych usług – przykładowo dzięki tym plikom możliwe jest zapamiętywane Twojej zgody na wykorzystanie plików cookies przez naszą stronę oraz jego zakresu.
 • Cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa – służą do wykrywania nadużyć
 • Wydajnościowe – umożliwiają zbieranie informacji na temat sposobu korzystania ze strony www.
 • Funkcjonalne – służą do zapamiętywania ustawień użytkownika lub personalizację treści np. w zależności od zdefiniowanego języka.
 • Reklamowe – umożliwiają dostarczanie treści reklamowych użytkownikowi, które będą dopasowane do jego zainteresowań.
 • Statystyczne – służą do zbierania danych statystycznych np. liczby odwiedzin.


Inne podobne technologie

 • Local Storage (LS ), to technologia zbliżona do cookies. LS to nic innego jak wydzielony fragment pamięci przeglądarki. Służy on do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do pamięci może uzyskać tylko jej właściciel – czyli strona internetowa funkcjonująca w tej samej witrynie, która wygenerowała dane. Odmiennie niż w przypadku plików cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę za każdorazowym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę długo. Ponadto nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Ewentualne stosowanie technologii LS nie wynika z chęci śledzenia czy też identyfikowania użytkowników. Jest ona stosowana wyłącznie dla wygody oraz w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Technologii LS może być stosowana np. w celu zapamiętania ustawień czy zachowania konfiguracji.

Lista partnerów, którzy zbierają dane dla własnych celów (inni administratorzy)

Poniżej przedstawiamy listę Partnerów oraz stosowanych przez nich polityk prywatności, którzy uzyskują dostęp do danych zbieranych automatycznie za pośrednictwem naszych Serwisów i wykorzystują te dane także do własnych celów („Partnerzy”).

Prosimy o zapoznanie się z listą naszych Partnerów dostępną (lista dostępna tutaj) oraz jej regularne przeglądanie celem uzyskania najbardziej aktualnych informacji o liście naszych Partnerów i stosowanych przez nich politykach prywatności.


Cookies, konfigurowanie przeglądarki

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji należy szukać na stronach internetowych należących do autorów oprogramowania lub w menu pomocy danej przeglądarki internetowej.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące technologii cookies dostępne są w Internecie np. na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.